Lietuvos Dietologų draugijos kūrimosi etapai:

1989 m. lapkričio mėnesį  įvyko iniciatyvinės grupės pasitarimas dėl Lietuvos Dietologų draugijos įkūrimo.

1990 m.lapkričio 16 d. įvyko steigiamoji konferencija. Lietuvos Dietologų draugijos aktą pasirašė 20 gydytojų dietologų. Buvo patvirtinti  LDD įstatai, išrinkta LDD taryba.

1991 m. antrame LDD suvažiavime draugijos prezidente išrinkta  med.dr.gydytoja dietologė Laisvūnė Petkevičienė.

LDD pagrindiniai veiklos akcentai:

1993-1995 m.buvo rengiama nauja dietų klasifikaciją, reorganizuojama dietinio gydymo strategija ir struktūra pagal vakarietiškos praktikos modelį. Parengtos LR SAM Medicininės normos dėl dietinio gydymo organizavimo tvarkos, specialistų pareigų ir teisių. 1996 m. šios Medicininės normos patvirtintos LR SAM ministro įsakymu ir pradėtos taikyti praktikoje. Per kelerius metus Slaugos darbuotojų specializacijos centre buvo perkvalifikuotos dietistėmis apie 400 dietologijos med. seserų, 40 dietetikos technologų, 550 dietinių patiekalų virėjų. Procesui vadovavo dr. L.Petkevičienė.

1995 m. LDD priimta į Europos Dietetikos Asociacijų federaciją. Nuo tada LDD prezidentė L. Petkevičienė atstovavo LDD ir Lietuvai daugelyje tarptautinių forumų.

1998 m. koreguotos  LR SAM 1996 m. patvirtintos Medicininės normos reglamentuojančios gydytojo dietologo, dietisto veiklą, dietinio gydymo organizavimo tvarką.

LDD nariai dalyvauja SAM darbo grupėse rengiant Dietinį gydymą, sveikatai palankų maitinimąsi reglamentuojančius dokumentus.

Nuo LDD įkūrimo pradžios, kasmet rengiamos ne mažiau, kaip dvi per metus mokslinės praktinės konferencijos.

Lietuvos dietologų draugijos iniciatyva 1999-2004 m.m. išleistos knygos:

  1. Petkevičienė L. ir kt. Mitybos medicinos vadovas (1 dalis: Dietologija, 2 dalis: Dietinių patiekalų ruošimas) Vilnius,1999,300 psl
  2. Petkevičienė L. ir kt Dietinio gydymo vadovas (1 dalis: Dietinis sergančiųjų virškinimo sistemos ligomis gydymas). Vilnius, 2000, 196 psl.
  3. Petkevičienė L. ir kt. Dietinio gydymo vadovas (2 dalis; Dietinis sergančiųjų kitomis ligomis gydymas). Vilnius, 2000, 180 psl.
  4. Petkevičienė L. Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT)sistemos įdiegimas maisto ruošimo skyriuose. Vilnius, 2000, 544 psl.
  5. Petkevičienė L. ir kt. Dietinio gydymo vadovas (3 dalys: Mitybos nepakankamumas ir jo koregavimas dieta. Valgymo sutrikimai ir jų koregavimas dieta. Nėščiųjų maitimimasis). Vilnius, 2001,147 psl.
  6. Petkevičienė l., Kazėnaitė E. Dietinio maisto saugos vadovas. Vilnius, 2004, 146 psl.

Gydytojų dietologų rengimas:

1990 m. Vilniaus universitete, Medicinos fakulte reformuota gydytojų dietologų rengimo tvarka, įsteigta rezidentūra. Gydytojo dietologo rezidentūrai vadovavo med.dr. doc. Janina Saukienė. Gydytojo dietologo rezidentūra LSMU įvesta 2000 m. LSMU gydytojo dietologo rezidentūrai vadovavo gyd.Sabina Bajorienė.

Dietistų rengimas:

1995 m. Vilniaus aukštesniojoje medicinos mokykloje pradėti rengti dietistai. Šiuo metu dietistai rengiami Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos Kolegijose.

LDD prezidentai:

1991-2005 med. m.dr. Laisvūnė Petkevičienė

2005-2016 med.m.dr. Edita Gavelienė

Nuo 2016 m med.m.dr. Rūta Petereit